Cho thuê mặt sàn tòa nhà TTHN Công Đoàn

Nhà khách Tổng Liên đoàn có các sàn cho thuê tại tầng 3, 4, 6 Tòa nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội như sau:

- Thời hạn thuê: 05 năm.

- Diện tích mặt sàn: 960m2/tầng.

- Đơn giá khởi điểm:

+ Tầng 3: 386.920 VNĐ/m2/tháng

+ Tầng 4: 375.540 VNĐ/m2/tháng

+ Tầng 6: 352.780 VNĐ/m2/tháng

- Hình thức tham gia: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp – Phương thức trả giá lên.

- Nơi bán hồ sơ: Tầng 1 – Tòa nhà TTHNCĐ Số 1A Yết Kiêu.

- Liên hệ: Mrs Nguyễn Thanh Hằng – ĐT: 02438.222.728 / 0913.221.655

- Hạn nộp hồ sơ: Hết ngày 25/06/2019